48

94

95


Sıra hükümet programına gelmiştir.

Başbakan Özal, ilk kabine toplantısında arkadaşlarına şöyle der:

"ilk günler, ilk aylar bizim için çok önemli. Ekonomik ve sosyal reformlar ilk yıl içinde bitirilmeli. Bu sebeple işi ilk günden sıkı tutacaksınız."

Daha hükümet programı okunmadan bazı bakanlıklar birleştirilir, güvenoyu alınmadan önce faiz paketi açılır. Hükümet işe hızlı başlamıştır.

Hükümet programı, 20 Aralık 1983 günü Meclis'te okunur. Herkes ve özellikle muhalefet hayretler içindedir. çünkü hükümet programı diye okunan metin, noktası ve virgülüyle bile parti programının aynısıdır. Muhalefet partilerinin sözcüleri, "Böyle hükümet programı olur mu? Seçime giderken söylediklerinizi hükümet programı diye bize yutturmaya mı çalışıyorsunuz?" diye tepki gösterirler.
Oysa Türk toplumu ilk kez politikada gerçekçilikle karşı karşıyadır. Seçim meydanlarında ne söylenmişse, parti programında neler vaadedilmişse hepsi yapılacaktır.

Hükümet programı olarak da ilan edilen parti programında, toplumun refahına öngören şu ilkelerin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir :

-Huzur ve güveni sağlamak

-Enflasyonu aşağıya çekmek

-Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin meydana getirdiği orta direği güçlendirmek

-İşsizliği önlemek

-Başta Güneydoğu olmak üzere kalkınmada öncelikli yöreleri geliştirmek

-Enerji sorununu çözmek

-Toplu konuta hız vermek

 -Vergilendirmek

-Enflasyonun üstünde ücret vermek

- Bürokrasiyi azaltmak
 

 
Hükümet programında, serbest pazar ekonomisine geçilmesi, faizlerin serbest bırakılması, ihracatın arttırılması, KİT'lerin özelleştirilmesi, devletin küçültülmesi ve bireyin devlet karşısında imtiyazlı duruma getirilmesi de öngörülür. Özelleştirme ve devleti küçültme, 1950'den beri Meclis'te okunan bütün hükümet programlarında vardır. Ama hiçbiri uygulanamamış veya uygulamada büyük sapalar olmuştur. Hükümet programında öngörülenler ilk kez Özal döneminde hayata geçirilecektir.

Özal hükümeti, 24 Aralık 1983'te TBMM'de 213 kabul, 115 ret ve 65 çekimser oyla güvenoyu alır. 
 Geri

İleri