48

92

93


Turgut Özal artık Başbakan'dır.

Geçimsiz İnsan Değilim

Başbakan, Özal'ın işi hiç de kolay değildir.

Bir yanda, halkın sıkıntıları ve beklentileri, çözüm bekleyen yığınla sorun... Seçim propagandası sürecinde halka verilen sözler, yapılan vaadler...

Öte yanda, demokrasiye geçilmiş olmasına rağmen, askerlerin devam eden baskısı Çankaya'nın ve Milli Güvenlik Konseyi'nin, sivil hükümetin başında demoklesin kılıcı gibi sallanan müdahale ve engelleme ihtimali...

Özal'ın ustalığı asıl şimdi belli olacaktır. Bir bunalım yaratmadan, 12 Eylül müdahelecilerini kızdırmadan, hatta o günlerde çok söylenen "27 Mayıs'ın tekerrür edebileceği" ihtimaline asla izin vermeden, sivil otoritenin tek söz sahibi olacağı demokrasiye yumuşak geçişi sağlamak, bunu yaparken halkın beklediği reformları da hızla hayata geçirmek..

Amerikan Time dergisi muhabirinin, Evren'le ilişkileri konusundaki sorusuna Özal şu cevabı verir:

"Geçimsiz bir insan değilim, iyi huyluyumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyledir. Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz. Çünkü Türkiye'nin çıkarları işbirliği ve karşılıklı anlayışta yatmaktadır. "

Özal'ın önemli bir avantajı vardır. Kendisini pek sevmediğini bildiği Cumhurbaşkanı Evren'i iyi tanımaktadır. Onun zaaflarını bildiği için, hep alttan alacak, onu hoşnut etmeye çalışacak, danışacak fakat yine bildiğini yapacaktır. Evren'in hassas olduğu konularda dikkatli ve esnek davranmaya özen gösterecektir. Çevresine ise, Evren'le ilişkileri ve 12 Eylül Anayasası konusunda, "Bana kimse Donkişotluk yaptıramaz" diyecektir. Çünkü o, "Kavga ile hiçbir şeyin halledilemeyeceğine" inanan insandır.

Başbakan Özal, ilk müdahale ile, hükümeti kurarken karşılaşır. Cumhurbaşkanı Evren'in, kabine listesindeki bazı isimlere itirazı vardır. Mehmet Keçeciler, Adnan Kahveci ve Veysel Atasoy'u istemez. Özal, Keçeciler ve Kahveci için fazla ısrarcı olmaz, fakat Atasoy konusunda Evren'i ikna eder.


 

 
Başbakan, Bakanlar Kurulu listesini hazırlarken, sürekli Evren'e danışır ve onun 12 Eylül döneminden kalma tek adam alışkanlıklarını sürdürmesine bir ölçüde imkan tanır. Zaten 12 Eylül Anayasası'nın Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerin sının hayli geniştir. Yetkilerini sonuna kadar kullanmak konusunda pek hevesli görünen Evren'i bu aşamada dışlamanın veya onunla sürtüşmeye girmenin anlamı yoktur.

Özal'ın tek amacı vardır: Bu dönemi kazasız belasız atlatmak. Cumhurbaşkanı ile sürtüşmeye girmenin partisi için iyi olmayacağının ve başlatacağı reformlarda önemli tıkanmalara sebep olacağının bilincindedir.

"Şunu çok iyi biliyorum: Zaman bana çalışıyor" der. Gerçekten de zaman ona çalışmaktadır.

Özal, Evren'e, Dışişleri Bakanlığı için bir isim önerip önermeyeceğini sorar. Kendisi, YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı'yı düşünmektedir. Evren, "Hayır, o YÖK'te kalsın" der. Sonra da, "Siz Vahit Halefoğlu'nu tanır mısınız?" diye sorar.

Başbakan, Evren'in bu isteğini değerlendirecek ve Vahit Halefoğlu'nu Dışişleri Bakanı yapacaktır. (1)

Cumhurbaşkanı Evren, Başbakan Özal'ın Bakanlar Kurulu listesini 13 Aralık i 983'te onaylar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 45. hükümeti kurulmuş olur.

Bakanların çoğu şaşkındır. Mesela Mesut Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı olacağını sanırken Devlet bakanı, Vehbi Dinçerler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklerken Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, Veysel Atasoy Devlet Bakanlığı beklerken Ulaştırma Bakanı olmuşlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Mustafa Kalemli, " Turgut ,Bey bizi çapraz tayin etti" diyecektir. (2)

 

(1) Yavuz Donat'm Vitrin'inden Özal'lı Yıllar. s. 43

(2) Özal'm 1983'te kurduğu hükümette görev dağılımı şu şekilde yapılmıştı:
Başbakan Yardımcısı: Kaya Erdem, Devlet Bakanlan : KAzım Oksay, Mesut Yılmaz, Ahmet Kuıtcebe Alptemoçin, İsmail Özdağlar, Sudi Türel, Adalet Bakam : Necat Eldem, Milli Savunma Bakam : Zeki Yavuztürk, İçişleri Bakıam : Dr. Ali Tannyar, Dışişleri Bakam : Vahit Halefoğlu, Maliye ve Gümrük Bakam : Vural Ankan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakam : Vehbi Dinçerler, Bayındırlık ve İskAn Bakam : Sara Giray, Sağlık ve S-o_yal Yardım Bakam : Mehmet Aydın, Ulaşttrma Bakam : Veysel Atasoy, Tanm ormım ve Köyişleri Bakam : Hüsnü Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam : Mustafa Kalemli, Eneryi ve Tabü Kayoaklar Bakam : Cemal Büyükbaş, Kültür ve Turizm Bakam : Mükerrem Taşçıoğlu.
  

 Geri

İleri