48

54

55


cemiyetin ana direği olan orta sınıfın hızla yok olduğu bir devir olarak hatırlanacaktır. Bilerek veya bilmeyerek her türlü vurgunların bulunduğu ve bu vurgunlardan elde edilen milyarların yurt dışına kaçırıldığı bir devir olarak hatırlanacaktır. Marksizmin ve komünizmin süratle gelişmesi için her türlü ekonomik ortamın hazırlandığı (enflasyon, karaborsa, yokluklar, aşırı haksız kazançlar) Marksistlerin dahi hayal edemediği bir devir olarak hatırlanacaktır.

Laçkalaşan, rayından çıkan Türk ekonomisinin tekrar yerine oturtulması ve Türkiye'nin bir daha 1978 ve 1979 karanlığına düşmemesi için yurt içinde ve yurt dışında birbirini tamamlayan yeni ekonomik program çerçevesi içinde ciddi bir icraata girişilmiştir.

Yurt dışında yapılan işlerin başında, hazırlanan yeni ekonomik programın bütün dünyadaki belli başlı mali çevrelere tanıtılması ve Türkiye'yi sıkboğaz eden borçların hafifletilmesi, ekonomisini tekrar ayağa kaldıracak yeterli bir mali enjeksiyon yapılması gibi konular gelmektedir. 24 Ocak 1980' den bu tarafa 4,5 ay gibi çok kısa bir zamanda bu sahada fevkalade başarılı bir netice elde edilmiştir. Geçen yıl taahhüt edilip de bir türlü kullandırılmayan kredilerin kullanılır hale getirilmesinden başka, Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolar gibi rekor bir seviyede ve OECD ülkelerinden 1160 milyon dolar yeni kredi taahhüdü yanında, Suudi Arabistan ve diğer kredi kaynaklarından cem'an 3 milyar dolar gibi bir yardım sağlanmıştır. Bugün 18 Haziran IMF Board'ından geçecek anlaşma ile 1625 milyon dolar ve borç erteleme anlaşmalarına şu anda başladığımız, uzun vadeli borç erteleme anlaşmaları ile, ki buna 1978 ve 1979'da kısa vadeli ertelemelerin bir daha ertelenmesi de dahil 2,5 milyar dolar civarında bir imkan daha temin edilmesi müspet safhaya girmiştir. Bu suretle 4,5 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin uygulamakta olduğu yeni ekonomik programa OECD, IMF, Dünya Bankası gibi beynelmilel kuruluşların yüzde yüz desteği yanında, 7 milyar dolar civarında bir kredi olarak gerçekleşmiştir.

4,5 ay içerisinde, içerde yapılan işleri özetlersek:

-1978 ve 1979' da görülen büyük petrol sıkıntısı tamamen ortadan kalkmıştır. Bu kalkan sıkıntının, dünya petrol fiyatlarının içinde bulunduğumuz yılda geçen yıla göre nerede

 

ise iki katına yaklaştığı düşünülürse, elde edilen başarının küçümsenmesi mümkün olmaz.

-Çift fiyatlar, karaborsa, .kuyruklar tamamiyle ortadan kalkmıştır. Bir iki basit mal haricinde hemen her konuda yokluklar kaldırılmıştır.

-Yeni ekonomik programın ilk ana hedefi enflasyon hızını aşağıya çekmektir. Kim ne derse desin, hangi maksatlı yayın yapılırsa yapılsın, bu sahada Mart, Nisan ve Mayıs aylarında elde edilen neticeler fevkalade müsbettir. 1979 yılı sonuna doğru aylık hızı yüzde 8'e yaklaşan, yani yıllık hızı, 1980'de hiçbir tedbir alınmadığı taktirde, yüzde 150 olacak enflasyon hızı, Mart, Nisan ve Mayıs rakamlarına göre yıllık temposu yüzde 30 civarına gelmektedir.

-Birçok dayanıklı tüketim malı ve sanayi malının fiyatları, operasyon öncesi devredeki fiyatların altına düşmüştür.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkması ve tekrar güçlü Türkiye haline gelmesi asgari 3-4 sene büyük gayret ve fedakarlıkla çalışmamızı icab ettirmektedir. Halkımızın gücünü ortaya koyacak ve Türkiye'yi kısa zamanda muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak bu yeni ekonomik programın, kesintiye uğramadan tatbikini memleketimizin yüksek menfaatleri için zaruri gördüğümü beyan ederim.

Büyük milletimizin kalkınma yolunda ciddi gayretler içinde bulunduğu devrelerde, önüne engeller konulduğu, bu yüzden durakladığımız, gene milletimiz tarafından açıkça bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz ve Türkiye için dışarıda iki büyük yardım kararının alındığı bu devrenin fevkalade kritikliğini meselelerimizi anlayan, ihtirası dahi olsa bu devrede ihtirasını içinde tutmasını bilen vatanseverlerin, her seviyede mevcudiyetine bağlıdır. Bu kritik devrede memleketi dışarıya karşı siyasetten de olsa, olduğundan zayıf göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir gösterme sadece Türkiye'nin düşmanlarına, Türkiye’yi Marksizme, komünizme götürmek isteyenlerin işine yarar.

Milletimizin sağ duyusu ile tatbik edilen ekonomik programa ve bu programın onu düzlüğe çıkaracağına güvendiğine inancım tamdır."

Borç erteleme toplantısı 17 Haziran 1980 günü Paris'te başlar.


 
 Geri

İleri