48

44

45


milyon doları geçmediği düşünülürse, Özal'ın işinin ne kadar güç olduğu daha iyi anlaşılır. Türkiye dış borç taksitlerini ödeyememekte, hiçbir döviz transferi yapamamakta ve dış kredi de bulamamaktadır. Devlet tam anlamıyla iflasın eşiğine gelmiştir.

Özal, ekonomik istikrar tedbirleri paketini hazırlarken ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını sürdürürken, birlikte çalışacağı kadroyu da oluşturmaya başlar. İlk günlerde yanında sadece Kaya Erdem'le Tevfik Altınok vardır. Kaya Erdem Hazine Genel Sekreteri, Tevfik Altınok Hazine Genel Müdürü'dür.

Hasan Celal Güzel, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına getirilir. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ekrem Pakdemirli'ye DPT Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı verilir. Hüsnü Doğan Sapanca'dan, Vehbi Dinçerler Gaziantep'ten Yıldırım Aktürk İstanbul'dan Ankara'ya çağrılırlar.

Özal, 8 Ocak 1980 Salı günü, Genelkurmay Başkanlığı'nda komutanlara bir brifing verir. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının katıldıkları brifingde Özal, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin bir özetini yapar. Ekonominin içinde bulunduğu durumu ve alınması düşünülen tedbirleri anlatır. Peşpeşe yöneltilen sorulan büyük bir vukufla cevaplandırır. Komutanlar Özal'ı ilgiyle dinlerler. Hasan Celal Güzel'e göre, "Komutanlar çok memnun kalmışlar, Özal'ı hayranlıkla dinlemişlerdir. "

Tarihsel Bir Operasyon


Türk ekonomisinde yeni bir dönemi başlatacak an, nihayet gelip çatar.

O gün, herkes heyecanlıdır.

Açıklanacak istikrar tedbirlerinin başta siyasiler olmak üzere, işadamları ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanacağı, şok etkisi yaratacak bu kararların uygulanmasında ciddi engellerle ve güçlüklerle karşılaşılacağı bilinmektedir.

Ama Türkiye'yi iflastan kurtarmanın, ekonomiyi içine girdiği darboğazdan çıkarmanın başka da yolu yoktur.
 


Bakanlar Kurulu, 24 Ocak 1980 Perşembe günü toplanır. İlk konuşmayı Başbakan Demirel yapar :

"Arkadaşlar, bugün Türk ekonomisini kurtarmak için çok önemli kararlar alacağız. Bu revolüsyoner kararları, içinde bulunduğumuz durum sebebiyle almak zorundayız, Bu kararlar alındığı zaman, siyasi misyon olarak büyük zararlar görme ihtimalimiz vardır. Ancak, almadığımız taktirde memleket büyük zarar görecektir. Bu durumu sizler de bizim gibi içinde yaşıyorsunuz, nelerle boğuştuğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Ekonomiyi çok kısa sürede istikrara kavuşturamadığımız taktirde misyonumuz bitecektir. Durum fevkalade kritiktir. Ve darlıkları, yoklukları, kuyrukları kaldıramazsak, Merkez Bankası'nı çalışır duruma getiremezsek bizim siyasi misyonumuz iflas eder. Bu tehlikeleri bertaraf etmek için bugün huzurunuza getirdiğimiz kararları burada almak zorundayız.

Bu kararlar açık söyleyeyim acıtıcı kararlardır. Bu ışı çok düşündük. Memlekete hizmetin politikadan daha önemli olduğu kanaatine vardık. Netice itibariyle bunlardan korkmamak gerekir. Bunları biz meydanlarda millete anlatırız. Turgut Bey, birazdan bütün bu kararları tek tek anlatacak. Arkadaşlar görüşlerini bildirebilirler. Her konuda ortaklaşa karar vereceğiz. Bunları Allah'ın izniyle bugün burada bitireceğiz.Şimdi Turgut Bey de durumu size kısaca anlatacak. "

Söz sırası Özal'dadır... Türk ekonomisinin durumunu ayrıntılı şekilde sergileyen Özal, bu kararlar alınmadığı taktirde ekonominin batacağını vurgular ve şunları söyler:

"Bu tedbirler alınmadığı taktirde ekonomik durumun süratle bugünkünden kötüye gideceği muhakkaktır. Nitekim son iki yılda alınan yarım tedbirler bile bu gidişi durduramamıştır. Enflasyon artışı 1979'un son aylarındaki temposu ile devam etse bile 1980 yılında muhakkak yüzde 120'yi aşacaktır. Enflasyon artışı ücretle çalışan büyük grubu dayanılmaz sıkıntılara sokacaktır. Karaborsa, kaçakçılık genişleyecek, haksız kazanç sağlayanlar artacaktır. Gelir dağılımı fevkalade bozulacak, aşırı kazanç sağlayarak lüks yaşayanlar yanında fakirlik yaygınlaşacaktır. Yatırımlar iyice azalacak, işsizlik dayanılmaz boyutlara varacaktır. Son yıllara gelinceye kadar memur, subay, işçi, esnaftan meydana gelip büyüyen orta gelir grubu ortadan kalkacaktır. Bu suretle hızla gelişen ekonomik

 

 Geri

İleri