8

370

371


1987'den sonra daha çok iç siyasete yönelmeye başlamış, oy alma ve iktidarda kalma kaygusu ile ekonomik gerçekler biraz geriye itilmişti.

Gerisini Akarcalı'dan dinleyelim:

"İşte taban fiyatlarda, KİT’lerden işçi çıkarmada, KİTleri özelleştirmede ilk baştaki hızlı uygulamalar kalmadı. Özetini şöyle yapayım: Özelleştirmenin en büyük handikapı, kamuoyunda özelleştirme ile ilgili önyargılardı. Ekonominin KiTler sayesinde ayakta durduğu sanılıyordu. Aslında KİT’ler geçmişte belki öyleydi. KİT’ler artık Türk ekonomisini, yaşlı insanların tükettiği şeker, tuz vücudu nasıl tahrip ediyorsa, öyle tüketmektedir. KİT’ler Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, 1960'lara hatta 1970'lere kadar, Türk ekonomisine katkısı olan kuruluşlardı. Ürün yetiştirdiler, teknoloji getirdiler, özellikle insan yetiştirdiler. Özel sektörde görev alan yöneticilerin çoğu KİT’lerden geldi. Ama nasıl ki genç yaşlarda insana yararlı olan yağ, şeker, bal, un, kırkından-ellisinden sonra zararlı oluyor, hayatına mal oluyorsa, KiT’ler de artık bu duruma gelmeye başladı. Bence şu anda bunun birinci derecede müsebbibi KİT yöneticileri, bürokratların kendisidir. Ellerine geçmiş olan bu imkanları kaçırmama peşindeler. Çünkü o bürokratlardan, o KİT’lerde çalışanlardan hiçbiri altlarındaki Mercedes'leri, büyük lambrili odaları, az iş yaparak çok prestij sağlama yollarını normal rekabet şartları içinde elde edemeyecekler. Sorun siyasetçiden çok KİT yönetiminden yararlananların kamuoyunu sürekli olarak yanlış beslemelerinden ortaya çıkmaktadır. Bunun en büyük örneği de Zonguldak'tır."


 


  

VIII.
VE
SON
YOLCULUĞU

 

 Geri

İleri