8

336

337


belediyelerde bile seçimleri kaybettik. Bunun beraberinde getirdiği birçok dalgalanma oldu. Özal aleyhine kampanyalar açıldı. Henüz toplu sözleşmeler yapılmamıştı. Seçimlerin hemen arkasından 550-600 bin işçi sokaklarda... Toplu eylemlere gidiliyor. Parti içinde karışıklık var. Özal güçlü iken elini öpmek için sıraya giren, hatta yanlış kabul ettikleri birçok şey için 'efendim çok isabetlidir' diye Özal'a övgüler yağdıranlar, bu seçim yenilgisinden sonra ona karşı çıkmaya başlamışlar, parti içinde herkes aslan kesilmişti.

Özal büyük sıkıntı içindeydi. Ramazan ayı, Kadir Gecesi'ydi. Kocatepe Camii'ne gitmiştim. Biraz sonra Turgut Bey de camiye geldi. Çıkışta buluştuk. O tarihte, milletvekilleri olarak, evlerde toplantılar yapıyor ve seçim yenilgisini tartışıyorduk. O gece Antalya milletvekillerinin evinde toplantı olacaktı. Gel dedi beraber gidelim. Arabasına bindik. Son derece rahatlamış görünüyordu. ' Efendim, herhalde bugün dinlendiniz' dedim. 'Böyle gecelerde insan gerçekten ferahlıyor, sıkıntılardan kurtuluyor. Keşke bu geceler daha çok olsaydı' dedi."
Cemil Çiçek'e göre, Türkiye'de İmam Hatip Okullarının ilk kez sahip çıkan ve bu okulları savunan devlet adamı da Özal olmuştu.

Bir tarihte Türkiye'nin gündeminde yer alan ve tartışmalara neden olan bir " TÜSİAD Raporu" vardı. TÜSİAD'ın eğitimle ilgili raporu yoğun tartışmalara yol açmıştı. Özal, içeriği itibariyle o rapordaki görüşmelere katılmıyordu. Diyordu ki :

"Ben insanların bazen bu kadar peşin hükümlü olmalarına şaşıyorum. Türkiye'nin önemli meselelerinden biri bu peşin hükümlülüktür. Eminim ki. bu insanların hiçbiri imam Hatip Okulları'ndan birine adım dahi atmamışlardır. Belki bir imam Hatip öğrencisiyle karşı karşıya gelip konuşmamışlardır. Bunlar bu ülkenin vatansever çocuklarıdır. Ne 1980 öncesinde ne de bugün kanunsuz hiçbir eyleme katılmamışlardır. Ve idarede de başarılıdırlar. Sadece isminde 'imam Hatip' var diye karşı çıkmak peşin hükümlülük değil midir?"

Gazeteci Fehmi Koru, Özal için, "Bir kenara itilmiş, bazen horlanmış, bazen oy avcısı politikacılar tarafından oylarına müracaat edileceği için- sırtı okşanmış çok geniş bir kesimi siyasi hayatın içine çekmeyi başardı" dedikten sonra şunları ekler:
 

"Mesela, imam Hatip kökenlilerin veya dindarlığı ağır basan muhafazakar aydınların onun döneminde kendilerini daha çok ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Ve sanıyorum Özal'ın şahsında dindarlığın ve teknokratlığın birleşmiş olması, o insanlarda Özal'ın daha çok kendilerini temsil ettiği kanaatini uyandırmıştır. Özal giderek-özellikle hayatının son döneminde-dindarlığı ağır basan bir insan hüviyetine büründü. Ve zannederim insanların onda en beğendikleri -bunu sürdürmekle beraber- mesela bilgisayarla da meşgul olan, uzaktan kumandalı aletlerle televizyon kanallarında oynayan böyle bir kişinin Çankaya Köşkü'nde olduğunu görmekle, içlerinde rahatlık ve ferahlık hissetmeleriydi. Yani, çağın gittiği istikamete dönük olarak, Sayın Özal, kendi tavırlarında bazı noktaları daha vurgular hale geldi. Bu sempati son zamanlarda çoğaldıysa -zannediyorum-bunun büyük payı var."

V e Cemil Çiçek'ten son biram :

"İslami Araştırmalar diye bir dergi var. Üniversitedeki ilim adamlarının çıkardığı bu sahadaki en ciddi dergilerden biri... Bilimsel araştırmalar yapıyor. O derginin yöneticileri Cumhurbaşkanı'nı davet etmek istiyorlar. Bir iftar programında güncel bir dini konuyu tartışmaya açacaklar. İslam' da Değişim' diye bir konuyu... Böyle dini bir toplantıya Cumhurbaşkanı gelir mi gelmez mi diye tereddütleri var. Çünkü daha önce bazı yazılı davetler yapılmış, fakat cevap alınamamış. Bana geldiler. Ben de 'Durumu arz eder, size de bilgi veririm' dedim.

Özal'a durumu anlattım : 'Efendim, İslamı Araştırmalar Dergisi var. Ben bu dergiyi yakından takip ediyorum. Bilginin İslamileşmesi doğrultusunda ciddi gayretleri olan bir dergidir. Ramazan münasebetiyle bir otelde iftar verecekler. İslam' da Değişim diye bir panel de düzenleyecekler. Sizin de katılmanızı arzu ediyorlar. Böyle bir toplantıya ilk defa bir devlet büyüğü katılacak. Katılır mısınız?'

'Fevkalade memnun olurum. içimden gelerek katılacağım toplantılardan birisi olur' dedi. Ve toplantıya katıldı. İslam'da değişim, İslam'ın yeni yorumu konusunda bir konuşma yaptı."

Sırası gelmişken, Özal'ın "ikinci Değişim Programı"nda da

 
 Geri

İleri