8

304

305

Katılımcı Siyaseti Gündeme Oturtan Lider

O kısa boylu, tombul yanaklı, gözlüklü şişman adamın, dünyaya yüzyılda bir gelen meteorlar gibi bir gün tarih sahnesine ışık saçarak düşeceğini, on yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğini, cesur ve köklü reformlara imzasını atacağını, bütün tabulara meydan okuyarak Türkiye'nin "Müslüman" kimliğini cerasetle vurgulayacağını, bütün yasakları bir bir yıkacağını, Türk insanına kendine güvenmesini öğreteceğini, toplumsal dinamiklere yeniden şekil vereceğini ve "Özalizm" dediğimiz sivil modernizmi miras bırakarak tarih sahnesinden çekileceğini kim tahmin edebilirdi ki...

O, tahmin edilemeyenleri yapan, "aksi söylenemeyecek şeyleri söylemeyen" insandı.

Miras bıraktığı "Özalizm"; sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi tasarladığı reformların adıdır. "Özalizm" bir doktrin veya ideoloji değil bir "değişim programı", bir "tarz", bir "üslup" ve "fikirlerin sistemi"'dir.

"Turgut Özal toplumsal muhayyileyi özgürleştirdi. Girişimciliği kamçıladı, modernliğin keşfini toplumsal bir mesele haline getiren siyasi lider oldu. Eğer birinci devletçi modernleşme döneminin lideri Mustafa Kemal Atatürk ise, ikinci sivil modernlik döneminin lideri Turgut Özal'dır."

Böyle der Prof. Dr. Nilüfer Göle, ve devam eder :

"Sivil toplum, yerellik, yerlilik gibi soyut kavramlar Turgut Özal'ın kişiliğinde somutlaşıyordu. Turgut Özal ne Batıcı

 Geri

İleri