8

302

303

nomideki payı minimuma indirilmiş bir devlet modeli.

-Sistemdeki tıkanıklığı giderecek, siyasal istikran sağlayarak Meclis denetimini artıracak, bürokratik engelleri minimize edecek, yetki devrini kolaylaştıracak, hızlı karar alma ve uygulama yolunu açacak Başkanlık Sistemi.

-Kırsal nüfusun en az yüzde 15, kentsel nüfusun yüzde 85'in üzerinde olduğu, yani köylü değil şehirli bir toplum.

-Tarım toplumu yerine ileri sanayi toplumu.

-Rekabet ve ihracat gücü yüksek modern sanayi.

-Vergi kaçaklarını önleyecek ve devletin vergi gelirlerini artıracak tek tip vergi oranı.

-Modern bir altyapı.

-Gelişmiş bir turizm.

-Okullarda bilgisayarlı eğitim.

-Bilgi toplumuna geçiş ve bilgi çağının insanını yaratmak.

-Hukuk reformu.

-Merkezden yönetim yerine yerinden yönetimi sağlayacak idari reform.

VII.
ÖZALİZM
YA DA
SİVİL
MODERNİZM

 Geri

İleri