8

28

29

27 Mayıs darbesi, getirdiği bütün sosyal ve siyasal olumsuzluklar yanında, demokratik planlama gereğini kavrayarak, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) kurulmasına karar verir. 30 Eylül 1960'ta kurulan bu teşkilat, ekonomik ve sosyal politikaların ve hedeflerin belirlenmesinde, ekonomik politikayı ilgilendiren çalışmaların koordinasyonunda hükümete yardımcı olacak ve müşavirlik yapacaktır. Ayrıca kısa ve uzun vadeli kalkınma plan ve programları hazırlamak ve uygulamakla görevlidir.

DPT kurulmuştur ama, planlamacılar nereden ve nasıl bulunacaktır? Genç, lisan bilen, bilgili planlamacılara ihtiyaç vardır.

Ankara Ordonat Okulu'nda yedeksubaylık yapmakta olan Turgut Özal ve Süleyman Demirel, Genelkurmay Araştırma Geliştirme Dairesi emrine verilirler.

DPT'de kadrolaşma başlamıştır. Müsteşarlığa emekli albay Şinasi Orel getirilir. Atilla Karaosmanoğlu, Osman Nuri Torun ve Nejat Ender gibi isimler daire başkanı olarak görev alırlar.

Bu arada, yedeksubay öğretmen olan Turgut Özal ve Süleyman Demirel de Planlama'da göreve çağrılırlar. DPT o günlerde yapımı yeni bitirilen bugünkü TBMM binasının bir bölümünde faaliyet göstermektedir. Demirel ve Özal orada, aynı odada çalışırlar. Planlama günleri Özal'la Demirel'i daha da yakınlaştıracaktır.

Planlama'ya geçtikten sonra, Genelkurmay'a gittikleri belirli günler dışında, artık askeri üniforma giymezler. İki genç mühendis, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders vermeye de başlarlar. Özal, İdari İlimler Fakültesi'nde matematik, Demirel ise Mühendislik Fakültesi'nde su mühendisliği dersleri vermektedir.

Turgut Özal, 1961'de askerliğini bitirdikten sonra EİEİ'deki görevine döner.

1965 yılında yapılan genel seçimlerde, Adalet Partisi ezici çoğunlukla iktidara gelir. 1962 yılında bu partiye kaydını yaptıran ve ilk genel başkan Ragıp Gümüşpala'nın 1964'te ölümünden sonra yerine seçilen 42 yaşındaki Süleyman Demirel artık Başbakandır. O sırada EİEİ'de Genel Müdür Yardımcısı olan Turgut Özal'ı da Başbakanlık Müşavirliğine getirecektir.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Memduh Aytür, bütçe görüşmeleri sırasında hükümetle anlaşmazlığa düşer ve istifa eder. Demirel'in aklına, "Meziyetleri vardır. Zekidir, akıllıdır. İlliyet rabıtasını iyi kurar" diye övdüğü Turgut Özal gelir. Böylece Özal, DPT Müsteşarı olarak 1966 yılında devlet bürokrasisinin zirvesinde yer alır. DPT Müsteşarlığıyla birlikte, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Para Kredi Başkanlığı, Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, AET ve RCD Kurul Başkanlığı görevlerini de yürütecektir.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda iyi yetişmiş, bilgili ve tecrübeli uzmanlar vardır. Özal, bir okul niteliğindeki teşkilatın kadrosunu daha da genişletir, genç ve bilgili çok sayıda uzmanı da kadroya katar. O yıllarda DPT'te Yılmaz Ergenekon, Ekrem Pakdemirli, Onur Kumbaracıbaşı, Nejat Ölçen, Hasan Celal Güzel, Hikmet Çetin, Vehbi Dinçerler, Agâh Oktay Güner, Güngör Uras, Mehmet Aydın, Yıldırım Aktürk, Yılmaz Karakoyunlu, Mahir Barutçu, Kutlu Savaş, Kâzım Oksay, Nevzat Yalçıntaş, Yusuf Bozkurt Özal, Hüsnü Doğan, Ekrem Ceyhun, Sevil Korum, Birgen Keleş, Erol Çevikçe, Şadi Pehlivanlıoğlu gibi sonraki yıllarda politikada ve devlet yönetiminde önemli görevler üstlenecek seçkin bir uzman kadrosu vardır.

Ancak, İlhami Soysal'ın Akşam gazetesindeki bir yazısı ortalığı karıştırır. Soysal'a göre, "DPTye takunyalılar takımı hakim olmuştur." Koridorlarda namaza duran uzmanlar vardır ve mescitte toplu namazlar kılınmaktadır.

Soysal'ın Özal'ı "irtica karargâhı" olarak suçladığı bu yazısı politikada, basında ve kamuoyunda adeta kıyametin kopmasına neden olur. Anamuhalefet Partisi Lideri İsmet İnönü, Meclis'te, "İrtica iktidardan cesaret alıyor. Tehlikeyi yakın görüyorum ve vatandaşı uyarıyorum" diye konuşur. Başbakan'ın namaz kılmasını bile eleştirenlere AP milletvekilli Ertuğrul Akça, "Başvekil namaz kılmış.. İstavroz mu çıkarsaydı? Takke de giyer" şeklinde cevap verince büyük gürültü kopar. Gazetelerde, iktidardaki Adalet Partisi'nin amblemi olan "kıratı, başına kavuk geçirilmiş mezar taşına bağlı olarak gösteren karikatürler yayınlanır.

Özal'ın DPT'de başlattığı "milliyetçi muhafazakâr" kadrolaşma, sol çevreleri've muhalefeti tedirgin etmiştir. Saldırılar

 Geri

İleri