8

212

213

Tabii, hemen şunu da ilave edeyim : Ben bir aile babasıyım. Çocuklarım ve torunlarım var. Gene eskisi gibi halk arasında olmayı çok istiyorum. Yani insan olduğum için, Çankaya Köşkünde oturup herşeyi buradan gözlemek gibi bir durumda olamam. Halkın arasına girerek, halkla beraber yaşamayı da çok arzu ediyorum. Daha evvelki dönemlerde yaptığım gibi..."

9 Kasım 1989 günü Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı olarak yeni görevine başlayan Turgut Özal böyle diyordu.

Bu sözler, onun, Çankaya'ya yeni bir üslup getireceğinin ilk işaretleriydi.

Çankaya Köşkü'ne kapanıp kalmayacaktı. Halkın arasına girerek, halkla birlikte yaşamayı sürdürecekti. Çünkü o halkın içinden gelmişti. Halk adamıydı.

Çankaya Köşkü'nde oturup herşeyi oradan izlemekle yetinmeyecekti. Gerektiğinde müdahale edecek, yönlendirecekti. Çankaya'da da pragmatik eylem adamı olmayı elden bırakmayacaktı.

Getireceği yeni üslubun çok eleştirileceğini, çok tartışılacağını biliyordu. Ama o, doğru bildiği ve inandığını ne pahasına olursa olsun yapan insandı.

ANAP milletvekillerinin dokuz ayrı önergesiyle aday gösterilen Özal, TBMM'de yapılan ilk tur oylamada 247 oy almıştı. Diğer Cumhurbaşkanı adayı ANAP Burdur Milletvekili Prof. Fethi Çelikbaş'a ise 18 oy çıkmıştı.

Özal, ikinci tur oylamada da üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca, üye tamsayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilecekti. 31 Ekim 1989 günü yapılan üçüncü tur oylamada Özal'a 263 oy verilmişti, (1)

(1) Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bu göreve üst üste dört kez seçilmişti. 29 Ekim 1923'te yapılan ve 158 üyenin katıldığı ilk seçimde 158, l Kasım 1927'de yapılan ve 288 milletvekilinin katıldığı ikinci seçimde 288, 4 Mayıs 1931'de yapılan ve 289 milletvekilinin katıldığı üçüncü seçimde 289, l Mart 1935'te yapılan ve 386 milletvekilinin katıldığı dördüncü seçimde 386 oy almıştı. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan ve bu göreve yine dört kez üst üste seçilen ismet inönü, 11 Kasım 1938'de yapılan ve 348 milletvekilinin katıldığı ilk seçimde 348, 3 Kasım 1939'da yapılan ve 413 milletvekilinin katıldığı ikinci seçimde 413, Mart 1943'te yapılan ve 435 milletvekilinin katıldığı üçüncü seçimde 435, 5 Ocak 1946'da yapılan ve 451 milletvekilinin katıldığı dördüncü seçimde 388 oy almıştı. Türkiye'nin ilk sivil Cumhurbaşkanı olan ve bu göreve üst üste üç kez seçilen Celal Bayar, 22 Mayıs 1950'de yapılan ve 453 milletvekilinin katıldığı ilk seçimde 387, 14 Mayıs 1954'te yapılan ve 513 milletvekilinin katıldığı ikinci seçimde 486, l Kasım 1957 de yapılan ve 413 milletvekilinin katıldığı üçüncü seçimde 413 oy almıştı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresinin dolduğu 9 Kasım 1989 günü TBMM'de and içecek ve Çankaya'da görevi törenle devralacaktı.

Turgut Özal, and içme töreninden sonra, Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı olarak, TBMM Başkanlık kürsüsünden önemli bir konuşma yaptı. O tarihi konuşma aynen şöyleydi:

"Yüce Meclis'in Sayın Başkanı ve Değerli Üyeleri,

Az önce ettiğim yemin ile, Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı olarak, bir kutsal göreve fiilen başlamış bulunuyorum.

Benim naçiz şahsiyetime bu yüce makamı lâyık gördüğünüz için hepinize bir kere daha teşekkür eder, şükran duygularımı sunarım.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye'nin bugününe olduğu gibi, geleceğine de ışık tutacak, yön verecek en yüce heyet sizlersiniz.

Ülkemizin geleceğinin ışıkları ise, yakın tarihimizde gizlidir.

Yirminci yüzyılın başlarından Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Türkiye, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tarih parçası yaşamıştır.

Koskoca bir imparatorluk dört yıllık bir savaştan sonra yıkılmıştır.

Çöken imparatorluğun enkazı üzerinde mağlup gibi görünen bir millet, 'düveli muazzama' denilen galip devletleri, Kurtuluş Savaşı ile mağlup etmiştir.

Dünya tarihinde buna benzer olgu mevcut değildir. 66 yıl önce başta Büyük Atatürk olmak üzere dönemin Yüce Meclisi,

sonra Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel'e, 26 Ekim 1961'de yapılan ve 607 milletvekili ile senatörün kaüldğı (o zaman Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere çift meclis vardı) seçimde 434 oy verilmişti. Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 28 Mart 1966'da yapılan ve 532 milletvekili ile senatörün katıldığı seçimde 461 oy almıştı. Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Koruturk, 15. tur seçimden sonra, 6 Nisan 1973'te 557 milletvekilinin katıldığı son turda 365 oy almıştı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri Kenan Evren ise, 2709 sayılı T.C. Anayasası'nın halkoyu ile kabulü sonucu geçici madde uyarınca 9 Kasım 1982'de Cumhurbaşkanı olmuştu. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 31 Ocak 1989'da yapılan ve 285 milletvekilinin katıldığı seçimde 263 oy alarak üçüncü turda seçilmişti.

 Geri

İleri