8

210

211

"Mütevazı Vatandaş Olarak Yaşayacağım"

"Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Anadolu'da doğdum. Bütün geçmişimde kader çizgisine inanan bir kimseyim. Kader çizgim bana oldukça renkli bir yaşam verdi.

Eğer bakılırsa; muhtelif yerlerde muhtelif okullarda okuduğum ve en sonda devlete geçtiğim dönem göz önüne alınırsa, devlet hizmetine en alt kademeden başladım. Yani sıra mühendisliğinden başladım. Kademe kademe şef, müdür, genel müdür, müsteşar, bakan, başbakan yardımcısı, başbakan ve neticede cumhurbaşkanlığına kadar geldim.

Bütün bu gelişme ve kader çizgisi içinde, hayatımı hep kendi gayretimle, çalışarak elde ettim. Tabii, bu kader çizgisi içinde, yurtdışında ve yurtiçinde çok kişiyi de tanıdım. Benim kadar yurtdışında tanınan bir kimse belki çok azdır. Arap alemini biliyorum. Japonya'yı, Amerika'yı çok iyi biliyorum. Batı blokunda bilhassa Avrupa'yı çok iyi biliyorum. Dostluklar edindim buralarda. Sovyetler Birliği'ni iyi biliyorum. Doğu blokunda da oldukça çok tanıdıklarım vardır. Vazifemi bütün bu bilgilerin ışığında en iyi şekilde yapmaya, devletin ve milletin yanında olmaya hakikaten büyük gayret sarfedeceğim.

Ekonomik meselelerde benden yardım isteyen hükümetlere her türlü desteği vereceğim. Ve ümit ediyorum ki, önümüzdeki 10-20 senede gerek memleketimizde, gerek dünyada büyük değişiklikler olacak, Türkiye daha ileriye gidecektir, inanıyorum ki, iç ve dış politikada daha yumuşak bir dönem başlayacak, memleketimiz Atatürk'ün söylediği gibi 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi altında ileriye doğru gitmeye devam edecektir.

 Geri

İleri