48

4

5

——————— ÖNSÖZ ————————

Turgut Özal tam olarak kimdir?

Çok renkli Anadolu coğrafyasının çok renkli insanı...

Başarılı bir bürokrat... "Benim iki gömleğim var; biri bayramlık, diğeri idamlık" diyerek yola çıkan seçkin bir siyaset ve devlet adamı...

Çocukların ve gençlerin tonton amcası, sanatçıların ve sporcuların babası, milletin cesur lideri,..

Pervasız girişimci, büyük reformcu...

Halktan, sivil, dindar, demokrat Cumhurbaşkanı...

O kadar derinliği olan, o kadar çok yönlü bir insanı böyle yüzeysel sıfatlarla tanımlamaya, anlatmaya imkân var mı?

Turgut Özal 'ı tam olarak anlatmak zordur.

O, Türk toplumunun yetiştirdiği Atatürk'ten sonraki tek uluslararası lider, bir dünya siyasetçisidir.

O, ekonomide, zihniyette, felsefede, siyasette ihtilal yapandır.

O, îslâm kimliğiyle evrensel değerleri ilk kez uz-laştıran, Türk milletine, "iman, özgürlük ve bilimin ışığında kendi kapasitesini keşfetme imkânını" sağlayandır.

O, Türkiye 'nin kaderini değiştirendir.

 Geri

İleri