8

166

167

yor. İhracatın önünü açtıktan sonra bunların yapılmaması için hiç bir sebep yok. Elbetteki bu iktidarın zor dönemleri olacaktır. Küçüklüğümde annem, babam o dönemin hikâye kitaplarını okurlardı. Biz de masal diye dinlerdik. O dönemden bir ailenin hikâyesini hatırlıyorum. Şimdi orada anne babanın başına bir şeyler geleceği tahmin ediliyordu. Deniliyordu ki : Başınıza bu işler gençlik çağınızda mı gelsin, yoksa hayatınızın sonuna doğru mu? Orada diyorlar ki : Gençlikte gelsin daha iyi, yaşlılığında insan dayanamaz. Şimdi buna bir benzetme olarak söylüyorum, bir iktidarın başlangıçtaki beş senesinin önemli zorluklarla karşılaşma dönemi ilk senelerdir. Bu böyledir. Bütün dünyada da böyledir. Şunu da söylemek istiyorum : Biz Türkiye'de birliği, beraberliği sağlamaya, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye, gene Türkiye'yi ileri götürmeye azmetmiş olarak geldik. Hiçbir şeyden yılmıyoruz. Her zaman da söylüyoruz : Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok. Bizim hizmetimiz halisanedir. Çekinmeden bu hizmeti yapacağız. Biz kadere inanıyoruz. Ne kadar hizmeti Cenab-ı Hak isterse o kadar yapacağız. Daha fazlasını değil. Çünkü buraya gelişimizin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabiatıyla Türkiye'nin çok enteresan düşmanları vardır. Öyle bir coğrafi bölgedeyiz ki, düşmanımız olmaması mümkün değil. Öyle bir jeopolitik durumumuz var ki, düşmanımız olacaktır. Düşman olduğunu söylemeyecek ama en azından türlü menfaatlerini, türlü işlerini yürütmeye çalışacaktır, içerde de bunlarla ilgili menfaatleri olanlar vardır.

Muhterem arkadaşlarım; Bugün en önemli konulardan biri enflasyondur, doğru. Hatta dikkat ederseniz hükümet programında açık seçik ifade ettik. Dedim ki, bizim geçtiğimiz dört senede düşündüğümüz kadar başarılı olamadığımız konu enflasyondur. Yani arzu ettiğimiz ancak başarılı olamadığımız konu enflasyondur.

Ama hemen şunu söyleyeyim, bu iktidar sadece enflasyonla suçlanmamak, iktidarın bütününe bakmalı ve bütün doneleri gözden geçirmeli. Kanaatim şudur : Eğer başarılı olamasaydık karşımızdaki bütün menfi güçlere rağmen yaptıkları propagandalarla buraya, bu Meclis'e gelemezdik. Kendilerini çok evvelki partilerin devamı olarak o, bu gibi teşkilatını muhafaza ettiğini iddia edenleri, bütün bunları nazarı itibara alırsanız, Anavatan'ın yaptığı iş mucizedir. Enflasyon konusunda şunu

da programımızda açık seçik ifade ettik. Dedik ki : Dört beş senenin sonunda yani yeni seçimlere girerken enflasyonun makul sebepleri şunlardır dedik, rakam dahi verdik. Neden olduğunu söylüyorum : Türkiye tahminimizin üstünde hızlı bir değişiklik içerisindedir. Bu değişikliğin getirdiği birtakım meseleler olacaktır. Şimdi olay şudur : Bu değişiklik hızlı mı yapıldı yoksa yavaş mı yapıldı? Benim otuz beş yıllık tecrübeme göre, değişiklik yapılacaksa hızlı yapılmalıdır. Bizim çok uzun vadeli programları götürecek bir karakterimiz vardır ve memlekete yerleşmiştir.

Geçtiğimiz dönemlerde hatırlıyorsunuz, iktidar değişir, program değişirdi. Bırakınız iktidarların değiştiğini, bakanlar değişir, program değişirdi. Onun için bir program, hele dış dünyayı yakalamak istiyorsak, riski göze alarak sürdürülmelidir. Bir misal vereceğim, 1982 senesinde ben Başbakan Yardımcısı iken bir konuyu getirdik. Türkiye'de bilgisayar olmasını, elektronik sanayiinin libere olmasını... Çünkü Türkiye'nin sanayi meselesinde, sanayileşmesinde hep bu politikayı izledim sonuna kadar. Acaba getirdiğimiz bir çözüm mevcut sanayii yıkar mı, yıkmaz mı ? Sanayileşmemize mani olur mu, olmaz mı?Yerli üretim var mı, yok mu? Biz bunların ötesine götürdük meseleyi. Dedik ki, biz, Türkiye'de bilgisayar, enformasyon meselesi eğer iyi bir şekilde ileri ülkeler seviyesine getirilmezse bu toplumun gelişmesinde birçok handikaplar oluşur. Korkmayalım, bu işi serbest bırakalım. Getiren getirebildiği kadar getirsin. Tabi o devrede gücümüz yoktu. Talep gitti ve geri döndü, reddedildi. İki sene sonra 1984'te biz bu kararnameyi çıkardık. Şimdi arkadaşlarımın şunu görmelerini istiyoruz : Türkiye'de bilgisayar konusu tahmin edilemeyecek şekilde gelişti. Bunu dört sene evvel ben bile tahmin edememiştim.

Dün Kültür Sarayı'nda bir halı sergisine gittik. Bilgisayar halı desenleri onüç, ondört, onbeşinci asırdaki halı desenleri yapılıyor. Eskiden bu halı desenleri ressamlar tarafından teker teker yapılırdı. Başka yolu da yoktu ve tabii ki bunun geliştirilmesi mümkün değildi. Şimdi bütün o desenler fotoğraflarla bilgisayarda çiziliyor. Bunun programını yapanlar bizim elemanlarımız. Bu basit bir misaldir. İstanbul Belediyesi'nde şu anda geliştirilmekte olan sistem vardır. Bütün şehir altyapısı haritası, teker teker binaları, binaların içerisindeki elektrik, su

 Geri

İleri