8

156

157

yasakların kaldırılmasına yüzde 50.23 oranında 11.654.696 "evet" oyuna karşılık, yüzde 49.77 oranında 11.548.016 "hayır" oyu verilmiştir. "Evet" diyenlerin sayısı "hayır" diyenlerden sadece 70 bin fazladır.

Kılpayı bir farkla da olsa siyasi yasaklar kalkmıştır.

Özal, siyasi yasakların kalkmasından sonra bir açıklama yaparak, "Referanduma giderek demokrasinin gölgesini kaldırdık. Demokratikleşme, sivilleşme yolunda çok önemli adımlar attık" der.

Sıra erken seçime gelmiştir.

Siyasi yasakların kaldırılmasıyla, Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi'nin, Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'nin, Necmettin Erbakan Refah Partisi'nin, Alparslan Türkeş o zamanki Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçerler.

Eskilerin de siyaset sahnesine dönmesiyle, kıran kırana bir seçim mücadelesi yapılacaktır.

TBMM, erken seçimin l Kasım 1987'de yapılmasına karar verir. Fakat önemli bir sorun çıkar. Anayasa Mahkemesi, SHP'nin başvurusu üzerine, erken seçim kararının adayların önseçim yapılmaksızın belirlenmesini öngören 8. maddesini iptal etmiştir. TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasından başka çare yoktur.

Meclis, Başkan Necmettin Karaduman'ın çağrısıyla 16 Ekim 1987 günü olağanüstü toplanır. Erken seçimin 29 Kasım'da yapılması kararlaştırılır.

Erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, oyların ve milletvekili sayılarının partilere dağılımı şöyledir :

Anavatan Partisi: Yüzde 36.3; 8.704.335 oy; 292 milletvekili, Sosyal Demokrat Halkçı Parti : Yüzde 24.8; 5.931.000 oy; 99 milletvekili, Doğru Yol Partisi : Yüzde 19.1; 4.587.062 oy; 59 milletvekili, Demokratik Sol Parti : Yüzde 8.5; 2.044.576 oy, Milliyetçi Çalışma Partisi : Yüzde 2.9; 701.538 oy, Refah Partisi: Yüzde 7.2; 1.717.425 oy.

DSP, RP, MÇP yüzde 10 barajını aşamadıkları için milletvekili çıkaramazlar.

ANAP, 1983 seçimlerine göre oy kaybına uğramasına

rağmen, milletvekili sayısını 211'den 292'ye yükseltmeyi başarmıştır.

Erken seçim sonunda, eski politikacılardan Süleyman Demirel yeniden parlementoya girmeyi başarırken; Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş seçimi kaybederler.

Özal, Cumhurbaşkanı Evren tarafından tekrar hükümeti kurmakla görevlendirilir, (1)

Özal'la Yola Devam

TBMM'de hükümet programı üzerinde yapılan görüşmelerden iki tam gün sonra yapılan güvenoylamasına 443 milletvekili katılır. Bunlardan 290'ı "evet", 153'ü "ret" oyu verirken, çekimser oy kullanan çıkmaz.

Özal, hükümetin güvenoyu almasıyla yeniden kolları sıvamıştır. İlk iş olarak, beş yıldan beri Bulgarlar tarafından rehin tutulan ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ilgili davanın simgesi haline gelen Aysel'i kurtarır. Televizyonda yayınlanan "Yeniden Doğmak" adlı dizinin programdan kaldırılması karşılığında Aysel'in Türkiye'ye getirilmesini sağlar.

O tarihte, Bulgaristan'daki Todor Jivkov yönetiminin Türk azınlığa karşı başlattığı sistemli soykırım ve kültürel asimilasyon, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri son derece gerginleştirmiş, sonunda "büyük göç" olayı patlak vermişti. Bu konuya ileride ayrıntılı şekilde yer vereceğiz.

İkinci Özal hükümetinin ilk ekonomik icraatı, memur maaş katsayısını 84'e, yakacak parasını da 53 bin liraya çıkarmak olur. Buna paralel olarak işçi ve memur emekli aylıkları da artırılır ve yakacak parası ile işçi emekli aylıkları ilk kez memur emeklilerinkiyle denk hale getirilir.

(1) ikinci Özal hükümeti şu isimlerden oluşmuştu : Başbakan Yardımcısı : Kaya Erdem, Devlet Bakanları: Mehmet Yazar, Yusuf Bozkurt Özal, Adnan Kahveci, Ali Bozer, Kâzım Oksay, Abdullah Tenekeci, Nihat Kitapçı, Cemil Çiçek, Veysel Atasoy, Adalet Bakanı : Oltan Sungurlu, Milli Savunma Bakanı: Ercan Vuralhan, içişleri Bakanı : Mustafa Kalemli, Dışişleri Bakanı : Mesut Yılmaz, Maliye Bakanı: Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Milli Eğitim Bakanı: Hasan Celal Güzel, Bayındırlık ve iskân Bakanı : Safa Giray, Sanayi ve Ticaret Bakanı : Şükrü Yürür, Sağlık Bakanı : Bülent Akarcalı, Ulaştırma Bakanı : Ekrem Pakdemirli, Orman Bakanı : Hüsnü Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : imren Aykut, Tarım Bakanı : Fahrettin Kurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Mustafa Tınaz Titiz.

 Geri

İleri