8

118

119

rafından sokulmayan DYP, SODEP, RP'nin yerel seçimlere katılıp katılmayacakları tartışılmaktadır. HP ve MDP, demokratikleşme konusunda samimi ve seçmene şirin görünmek için, yerel seçimlere bütün partilerin katılması gerektiğini savunurlar. Hatta bunu sağlamak için Meclis Başkanlığı'na ayrı ayrı önerge bile verirler.

Özal'ın bu konuda ne düşündüğü henüz bilinmemektedir. Tarih, 5 Ocak 1984 Perşembe...

Özal'ın direktifiyle hazırlanan, DYP, SODEP ve RP'nin de seçime katılmalarını öngören yasa önerisi, yıldırım hızıyla Meclis'ten geçer.

Özal bir sürpriz daha yapmıştır. Seçimlere katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği gözüyle bakılan partilerin taktiği bozulur, HP ve MDP'nin ise Özal'ın deyimiyle "Kahramanlık yapmaları" önlenmiş olur.

Özal, seçime sokulmayacaklarına inanan DYP, SODEP ve RP'nin bütün ağırlıklarını bazı illere vererek, buralarda bağımsız adaylar çıkaracaklarını ve mümkün olduğu kadar fazla sayıda belediye başkanının seçilmesini sağlamaya çalışacaklarını öğrenmiştir.

Yerel seçim kararının büyük bir hızla Meclis'ten geçmesinden sonra, "Sayın Başbakan, mahalli seçimlerle ilgili kanun teklifi Meclis'ten rüzgâr gibi geçti" diyen gazeteci Yavuz Donat'a aynen şöyle der :

"Ne rüzgârı... Fırtına... Fırtına.." Sıra adayların belirlenmesine gelmiştir.

Sakıp Sabancı İstanbul'dan belediye başkanı adayı olmak ister. Özal bunu kabul etmez ve Bedrettin Dalan'ı İstanbul adayı yapar. Ankara'dan Mehmet Altınsoy, İzmir'den Burhan Özfatura aday gösterilirler.

25 Mart 1984 gece yarısına doğru seçim sonuçlan belli olmaya başlar.

Oyların partilere dağılımı şöyledir :

ANAP yüzde 41.5, SODEP yüzde 22, DYP yüzde 13.72, HP yüzde 8.5, MDP yüzde 7.87, RP yüzde 4.73.

Bu sonuçlara göre, seçimden yeni bir zaferle çıkan ANAP, 54 il ve 328 ilçe belediye başkanlığını kazanmıştır. 8 il ve 191 ilçede SODEP'in, 61 ilçede DYP'nin, 28 ilçede HP'nin, 3 il ve 34 ilçede MDP'nin, 2 il ve 6 ilçede RP'nin adayları belediye başkanı seçilmişlerdir.

Pek keyifli olan Özal, sonuçların belli olmasından hemen sonra ilk demecini verir :

"5'i bir ANAP etmedi."

DYP, SODEP ve RP de seçime girdikleri halde, ANAP, 6 Kasım 1983 genel seçimlerinde aldığı oyun sadece 3.69'unu kaybetmiştir.

Bu da Özal'ın siyasette ne büyük taktik ve strateji ustası olduğunu bir kez daha ortaya koyar.

Bakan Azleden İlk Başbakan

Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın, 1984 yılı Ekim ayında istanbul'da bir basın toplantısı ile önemli açıklamalar yapacağı haberi birden ortalığı karıştırır.

ANAP'ın kurucularından biri olan Vural Arıkan ile Özal, ENKA Holding'deki ortak bir arkadaşlarının cenaze töreninde tanışmışlardı. Cenazeden sonra iki saat süren görüşmelerinde Arıkan'ı seven Özal, parti kurma çalışmalarına başlayınca, onu da kadrosuna dahil etmişti.

Arıkan, eski bir Adalet Partili idi. Arkadaşı İlhan Evliyaoğlu'nun daveti üzerine Turgut Sunalp'ın MDP'sinde yer alacakken, son anda bundan vazgeçmiş ve Özal'ın ANAP'ını tercih etmişti. Partinin kuruluşundan sonra Mali Genel Sekreterliğe getirilen Arıkan, 6 Kasım 1983 seçimlerinden önce istanbul iş çevrelerinden ANAP'a büyük mali destek sağlamıştı, Özal, seçimden sonra kurduğu ilk kabinede Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na Vural Arıkan'ı getirmişti.

Arıkan, daha iktidarın birinci yılı dolmadan, ANAP'ta bir hizipbaşı gibi davranmaya başlamıştı. Aralarında kardeşi Türkân Arıkan, Barlas Doğu, Oğan Soysal, Mehmet Sağdıç, Göksel Kalaycıoğlu, Orhan Ergüder, Bülent Akarcalı, Altan Kavak, Ertuğrul Ünlü, İbrahim Özdemir, Fethi Çelikbaş, Nev-

 Geri

İleri