8

110

111

bütün yurdu saran otoyollar yapılmasını gerçekleştirir. Bilgisayarı günlük hayatımıza sokar.

Seçimden önce vaadeden, iktidara gelince vaadettiklerinin hepsini unutan politikacı tipine alışmış olan Türk insanı, Özal'ın başlattığı hızlı ve hareketli değişim karşısında şaşkındır.

Türk insanı, milletin çıkarları için, gerektiğinde milletin gündelik beklentilerinin bile karşısına çıkabilen, risk alabilen bu yürekli politikacıya zaman zaman tepki gösterir, zaman zaman kızar, ama sever onu... Bu tonton ve cesur politikacının kendisine yeni ufuklar açmakta olduğuna inanır.

O ise, o tatlı ve tonton haliyle, yaptıklarını ve yapacaklarını, kendi deyimiyle "açık ve seçik olarak" halkına anlatmaya devam eder:

"Büyüyen Türkiye'mizin 2000'li yıllarını düşünecek, çoluğumuzun çocuğumuzun refah ve mutluluğunu öngörecek bir devlet yönetim felsefesine ihtiyaç vardır.

Artık meselelerimize uzun vadeli bakmanın zamanıdır. Bugünkü icraatımızla işte bu temeller atılmıştır.

Büyümeye adanmış Türkiye'nin, bu cennet ülkemizin önünde gelişme yolları, kalkınma yolları açılmıştır.

Eskiye kıyasla bugün Türkiye'nin çehresi aynı mı ?

Cebinizde üç kuruş döviz var diye, polis yakanıza yapışıyor mu?

İstediğiniz bankada istediğiniz kadar döviz hesabı açtırabiliyor musunuz?

Yokluk, darlık, kıtlık, kuyruk var mı ?

Türkiye'de karaborsa, kaçakçılık var mı ?

Bugün Türkiye'de döviz sıkıntısı manzarası görünüyor mu?

Biz bu noktalara polisiye tedbirlerle gelmedik.

Çünkü ekonomiyi polisle, polisiye tedbirlerle idare edemezsiniz.

Biz, çağımıza uygun, bütün batı ülkelerine bugün kü refah seviyesine ulaştırmış olan ekonomik yolu seçtik.

Ekonominin meselelerini gene ekonominin akılcı, gerçekçi yol ve yöntemleriyle çözmeyi başardık.

Memleket ekonomisini duraklamaya, atalete ve açıkça ifade edeyim, biraz da işin kolayına kaçmaya teşvik eden ağır korumacılık duvarları kaldırılmıştır.

Bizim yaptığımız, serbest piyasa nizamını ülkemizde tesis ederek vatandaşı teşvik etmek, vatandaşta çalışma şevkini canlandırmak olmuştur.

Bir ihracat patlaması yapmışız. Bunu başaran kimdir? Bunu başaran vatandaştır.

Devlet ve hükümet, sadece vatandaşın önündeki kilidi açması gereken anahtardır.

Biz meseleye böyle bakıyoruz.

Çünkü, en nihayet sevgili vatandaşlarım, her zaman söylediğim gibi, devlet millet için vardır.

Devlet, altyapı yatırımlarını yapacak, ekonomiye yön verecek gerisini kendi insanının gücüne, kabiliyetine ve çalışkanlığına bırakacaktır.

Millete inanan icraat, ancak böyle olur, ancak böyle düşünülür.

Bugün eriştiğimiz başarı çizgisi, aştığımız güçlükler size olan inancımızdandır.

Millete inanan bir icraat hiçbir vatandaşını devlet kapısında peşinen kötü niyetli kişi yerine koymaz.

iktidara geldiğimizde, yaptığımız ilk iş, pek çok bürokratik işlemde vatandaş beyanını esas almak olmuştur.

Ehliyet, pasaport ve benzeri gündelik hayatımızın içindeki pek çok işlem son derece basitleştirilmiş, işler hızlandırılmıştır.

İki yıllık icraatımız içinde herbiri Türkiye'miz için yepyeni olan, reform mahiyetinde kanunlar çıkarılmıştır.

Faturalı yaşam dediğimiz, vergi iadesi kanunu...

 Geri

İleri